Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 20000 phút gọi ngoại mạng và gọi đi quốc tế (áp dụng 10 quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Canada, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan). - 2000SMS - 120GB data trong 30 ngày

2.000.000đ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 1000 phút gọi ngoại mạng - 1000SMS - 90GB data trong 30 ngày

1.000.000 đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 700 phút gọi đi quốc tế (Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, Đức, Canada, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ, Thái Lan) - 700SMS - 6GB data/ngày

700.000đ đ/1 tháng

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 500 phút gọi liên mạng - 450SMS - 45GB data trong 30 ngày

500.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 250 phút gọi liên mạng - 250SMS - 25GB data trong 30 ngày

300.000 VND đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 30 phút/cuộc gọi - 150 phút gọi liên mạng - 150SMS- 15GB data trong 30 ngày

200.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 200 phút gọi liên mạng - 200SMS - 20GB data trong 30 ngày

250.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 1000 phút gọi nội mạng - 100 phút gọi ngoại mạng - 100 SMS - 8GB data/30 ngày

150.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

1000 phút gọi nội mạng, 10 phút gọi ngoại mạng, 3GB data/tháng

100.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 60 phút/cuộc gọi - 200 phút gọi ngoại mạng - 5GB data/ngày trong 30 ngày

300.000 VND đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 30 phút/cuộc gọi - 150 phút gọi liên mạng - 4GB data/ngày trong 30 ngày

250.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc gọi - 100 phút gọi ngoại mạng - 3GB data/ngày trong30 ngày

200.000 VNĐ đ/30 ngày

Đăng ký ngay

Miễn phí nội mạng 20 phút/cuộc gọi - 60 phút gọi ngoại mạng - 2GB data/ngày

160.000 đ/30 ngày

Đăng ký ngay

1000 phút gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

100.000 đ/30 ngày

Đăng ký ngay